Specialità Siciliane

Dolci

Siciliano

Italiano

Cassata siciliana

' Ngredienti: un pani di spagna di 400 gro tagghiatu a feddi iàuti quantu un ghìritu, 500gr. di ricotta, 300gr. di zùccaru, cannella 'n pùrviri o vaniglia q.b. pizzudditta di ciucculatti e di frutta candita, menzu biccheri di vermut; pû rivestimentu poi cci vônnu 300 gr. di zùccaru.

'Nzuppari i ffeddi di pani 'i spagna cû vermut 'llungatu cu 'napara 'i cucchiarati d'acqua zuccarata e sistimari 'a prima ffedda 'nta 'na tìgghia. Passari o sitacciu 'a ricotta assemi è 300 gr. di zùccaru, â cannella o â vaniglia, e quannu si finisci di passari o sitàcciu, juncìricci pizzudditta di ciucculatti e di frutta candita, facennu 'na crema para para. 'Ccuminzari 'a mettiri 'u primu solu di crema supra 'a prima ffedda di pani 'i spagna già misa 'ntâ tìgghia, e poi cuntinuari cu 'n'àutra ffedda e 'n àutru sôlu di crema, sinu a finiri cull'ultima ffedda ma senza mittìricci cchiù crema. Lassari a locu friscu pi 'ssustari.

Rivutari ora' a cassata 'nton piattu di purtata, fàricci 'u rivistimentu câ ghiàccia di zùccaru e rifiniri cu pizzudditta di ciucculatti e frutta candita, a disignu.

'A ghiàccia pu rivistimentu si pripara cu 300gr. di zùccaru misu a bùgghiari 'nton litru e menzu d'acqua: 'rriminari sempri sinu a quannu 'ccumenza a bùgghiri, e allura si leva 'a scuma c'un cucchiaru e non si 'rrimina cchiù. Dopu carchi minutu pruvari sa 'na picchitta di zùccaru fila spiccicannu indici e pòllici: sa 'u filu si rumpi s'havi 'a lassari bùgghiri ancora; quannu tra i du' ìrita si fa un filu cunsistenti, si leva dû focu e si jetta supra 'u marmu, 'spittannu chi 'rrifridda e 'a ghiàccia diventa ianca a gilatina travagghiànnula cuntinuamenti cu 'n a punta 'i cuteddu purtannu 'u 'mpastu sempri versu 'u centru. Quannu è fridda, travagghiàrila chi mani, e quannu ha divintatu elastica rimittìrila a focu bàsciu 'nta 'n'àutra cazzaluredda assemi a carchi pìzzicu d'essenza chi piaci: lassari fùnniri e poi sculari supra 'a cassatapi cummigghiari e rifinirio '

Cassata siciliana

Ingredienti: un pan di spagna di 400 gr. tagliato a fette alte circa un dito, 500 gr. di ricotta, 300 gr. di zucchero, cannella in polvere o vaniglia q.b. pezzettini di cioccolato e di frutta candita, mezzo bicchiere di vermout; per la velata poi occorrono 300 gr. di zucchero.

Inzuppare le fette di pan di spagna col vermout allungato con alcune cucchiaiate d 'acqua zuccherata e sistemare la prima fetta in una teglia. Passare al setaccio la ricotta assieme ai 300 gr . di zucchero, alla cannella o alla vaniglia, e quando si finisce di passare al setaccio, aggiungervi pezzettini di cioccolato e di frutta candita, facendo una crema omogenea. Cominciare a mettere il primo strato di crema sulla prima fetta di pan di spagna già messa nella teglia, e poi continuare con un'altra fetta e un altro strato di crema, sino a finire con l'ultima fetta ma senza mettervi più crema. Lasciare in luogo fresco per fare rassodare.

Rivoltare ora la cassata in un piatto di portata, farvi la velata con la ghiaccia di zucchero e decorare con pezzettini di cioccolatte e frutta candita, a disegno.

La ghiaccia per la velata si prepara con 300 gr. di zucchero messo a bollire in un litro e mezzo d 'acqua: mescolare sempre sino a quando comincia a bollire, ed allora si leva la schiuma con un cucchiaio e non si mescola più. Dopo qualche minuto provare se un pochino di zucchero fila staccando indice e pollice: se il filo si rompe si deve lasciare bollire ancora; quando tra le due dita si fa un filo consistente, si ritira dal fuoco e si versa sul marmo, aspettando che raffreddi e la ghiaccia diventi bianca e gelatinosa lavorandola continuamente con una punta di coltello portando l'impasto sempre verso il centro. Quando sarà fredda, lavorarla con le mani, e quando sarà diventata elastica rimetterla a fuoco basso in un'altra casseruolina assieme a qualche pizzico d' essenza che piaccia: lasciare fondere e poi versare sulla cassata per velare e decorare.

Dolci