Specialità Siciliane

Secondi Piatti

Siciliano

Italiano

Ghiotta di piscistoccu

Frìjri pi pocu 'na picca di patati tagghiati a pezzi 'rossi e mittìrili da parti.

Pulizziari 'u piscistoccu dâ peddi, dî spini e fàrilu a pizzudda; passàrilu 'ntâ farina e frijrilu pi pocu, poi mittìrilu da parti.

'Nta 'na cazzalora fari un suffrittu cu ògghiu 'bbunnanti di 'rossi cipuddi ffiddiati, chiàppiri, alivi in salamòria senza nòzzulu e assai àccia. Juncìricci 'na picca di pummadoru spiddicati, sali e pipareddu russu. Allungari cu acqua e mettiri intra i patati e 'u piscistoccu già fritti. Còciri a focu lentu finu a quannu 'i patati 'ccumenzanu a sfàrisi.

Ghiotta di stoccafisso

Friggere per poco delle patate tagliate a pezzi grossolani e metterle da parte.

Pulire lo stoccafisso dalla pelle, dalle spine e ridurlo a trance; passarlo in farina e friggerlo per poco, quindi metterlo da parte.

In una casseruola fare un soffritto con olio abbondante di grosse cipolle affettate, capperi, olive in salamoia snocciolate e molto sedano. Aggiungervi dei pomodori pelati, sale e pepe,peperoncino rosso. Allungare con acqua e mettere dentro le patate e lo stoccafisso già fritti. Cuocere a fuoco lento fin quando le patate cominciano a disfarsi.

Secondi Piatti